Khách sạn Huỳnh Đức 2

VIP 6- Economy Room
-10%

VIP 6- Economy Room

405,000 đ/đêm450,000 đ/đêm
VIP 7- Deluxe Room
-10%

VIP 7- Deluxe Room

450,000 đ/đêm500,000 đ/đêm
VIP 8- Luxury Room
-10%

VIP 8- Luxury Room

495,000 đ/đêm550,000 đ/đêm
VIP 9-Economy Triple Room
-10%

VIP 9-Economy Triple Room

585,000 đ/đêm650,000 đ/đêm
VIP 10- Deluxe Triple Room
-10%

VIP 10- Deluxe Triple Room

612,000 đ/đêm680,000 đ/đêm
VIP 11- Quad Room
-10%

VIP 11- Quad Room

720,000 đ/đêm800,000 đ/đêm
VIP 12- Family Room
-10%

VIP 12- Family Room

765,000 đ/đêm850,000 đ/đêm