Khách sạn Huỳnh Đức 2

VIP 6- Economy Room
-10%

VIP 6- Economy Room

372,000 đ/đêm413,000 đ/đêm
VIP 7- Deluxe Room
-10%

VIP 7- Deluxe Room

440,000 đ/đêm488,000 đ/đêm
VIP 8- Luxury Room
-10%

VIP 8- Luxury Room

473,000 đ/đêm525,000 đ/đêm
VIP 9-Economy Triple Room
-10%

VIP 9-Economy Triple Room

562,500 đ/đêm625,000 đ/đêm
VIP 10- Deluxe Triple Room
-10%

VIP 10- Deluxe Triple Room

585,000 đ/đêm650,000 đ/đêm
VIP 11- Quad Room
-10%

VIP 11- Quad Room

687,000 đ/đêm765,000 đ/đêm
VIP 12- Family Room
-10%

VIP 12- Family Room

743,000 đ/đêm825,000 đ/đêm