THƯỞNG THỨC SẢN PHẨM VĂN HÓA DU LỊCH “CHỢ MA” ĐỊNH YÊN, LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN HUỲNH ĐỨC.

Thứ bảy, 30/09/2023, 10:40 GMT+7

Trải nghiệm Tour sản phẩm văn hóa du lịch “Chợ ma” Định Yên.  lưu trú tại khách sạn Huỳnh Đức.

  • Tour tham quan đình, trải nghiệm nghề dệt chiếu truyền thống, thưởng thức nghệ thuật dân gian và thưởng thức đặc sản ẩm thực Lấp Vò vào ngày thứ Bảy hàng tuần (từ 14 giờ đến 18 giờ 30 phút), khai trương vào ngày thứ Bảy (ngày 07/10/2023). 
  • Tour Show thực cảnh tái hiện “Chợ ma Định Yên” vào ngày thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng (từ 14 giờ đến 19 giờ 30 phút), khai trương vào ngày thứ Bảy (ngày 21/10/2023).

Ý kiến bạn đọc