Đồng Tháp chọn “Bé Sen” làm biểu tượng quảng bá hình ảnh của Tỉnh

Thứ sáu, 25/09/2015, 13:03 GMT+7
Đồng Tháp chọn “Bé Sen” làm biểu tượng quảng bá hình ảnh của Tỉnh
Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chấp thuận chọn biểu tượng “Bé Sen” do Công ty Saycheese thiết kế làm biểu tượng quảng bá hình ảnh của Tỉnh.
 

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính và Sở Thông tin Truyền thông làm việc với đơn vị chủ sở hữu hình ảnh “Bé Sen” (Công ty Saycheese) thống nhất việc sử dụng tác quyền, kinh phí chuyển nhượng và phương thức khai thác hình ảnh “Bé Sen” trình UBND Tỉnh.

Hình ảnh “Bé Sen” được sử dụng trong các lĩnh vực: du lịch; hoạt động xúc tiến thương mại; hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm và hội thảo; tuyên truyền quảng bá trên Báo Đồng Tháp và Đài Truyền hình Đồng Tháp.

               

Hình ảnh “Bé Sen” – biểu tượng quảng bá hình ảnh của tỉnh Đồng Tháp

Việc xây dựng quy chế sử dụng hình ảnh “Bé Sen” sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm trách với sự góp ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh  trước khi trình UBND Tỉnh vào tháng 8/2014.

Ý kiến bạn đọc