Sức khỏe là số 1

Friday, 30/07/2021, 13:41 GMT+7

1.000.000.000.000.000.000

Tính  từ  trái  qua  phải

Giả  sử:

Sức khỏe (Sinh  mệnh  của  chính  Mình)  tượng  trưng  là số 1

Sự  nghiệp, tượng  trưng là  số  0

Vợ / chồng, tượng  trưng là số 0 

Sinh  hai  đứa  con, tượng  trưng là  2 số  00

Xe  máy ( 2 chiếc), tượng  trưng là  2 số  00

Xe  ô  tô , tượng  trưng là  số 0

Tiền  gửi ngân hàng, tượng  trưng là  số 0

Danh  tiếng  và  sự giàu có là những số  0 kế  tiếp...

 

Và  Nếu  như  trong  cuộc  đời  có những  biến cố sảy ra....

*Có vài số 0 phía  sau  bổng nhiên biến  mất... 1.000.000.000.000.000.000

nghĩa  là Danh  tiếng, sự giàu, Tiền  gửi ngân hàng và  những  chiếc xe  không  còn  nữa....

Điều  này  có  vấn  đề  gì  sảy  ra  không  các bạn??? 

Có  chứ... Nhưng  chưa phải là tất cả... Vì  Ta  vẫn còn Sinh  mệnh, gia đình, sự  nghiệp Ta  sẽ  tạo  ra  lại  được  tất  cả...

** và  chẳng  may  tất  cả  các số 0 biến  mất... 1.000.000.000.000.000.000

Thì  trời  đát  nhưng  quay cồng... Ta  mất  mát  quá  lớn... trắng  tay...

Cố  lên TA ơi... TA  ơi  đừng  tuyệt  vọng... vì  vần  còn Ta, vẫn  còn  sức  khoẻ, Ta  có  thể  làm  lại từ  đầu... tạo  ra  lại  những  số 0 phía  sauu.

 

***Nếu  tất  cả  các  con  số 0 còn  đủ, Nhưng Con  số  1 phía  trước  không  còn  nữa... Điều  gì  sẽ  sảy ra???

1.000.000.000.000.000

Thì mọi  thứ trở  nên vô nghĩa... Tài  sản, danh tiếng của  Ta, Ta  không  được  hưởngg... Con  của  Ta  sẽ  gọi  ai  bằng  Ba / Mẹ  ? Vợ  / Chồng  Ta  ai  ... chăm  sóc???

Nên  con  số  1 vẫn  là  quan  trong  nhất ! Sinh mệnh  của  Ta  là  quan  trong  nhất! Sức  khoẻ của Ta  là quan trong nhất  !

Kết luận:

Sức khỏe là số 1, sự nghiệp, gia đình, danh tiếng, sự giàu có… là những số 0 đằng sau. Cuộc sống chỉ trở nên viên mãn khi số 1 thực sự ổn định và vững chắc.

Nguyễn Thế  Lâm.

Reviews